Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

 A vásárlás elött gondosan olvassa el vásárlói tájékoztatónkat , feltételeket . 

 

 A Vevö tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a http://alkatreszbox.hu/ portálon végrehajtott megrendelést követöen eladó munkatársa által telefonon történö visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi ill. szállítási szerzödés jön létre. A megkötött szerzödésröl számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhetö. A szerzödéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró idöpontját megelözöen is kimerülhet). A www.alkatreszbox.hu -ban megjelenö árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, és Magyar Forintban értendöek, az árváltozás jogát fenttartjuk .

Szállítási feltételek

http://alkatreszbox.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. Ezen szállítási határidön belül Eladó a Vevö részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja.

A termékre vonatkozó kárfelelösség és kockázat a Vevöre akkor száll át, amikor Vevö a alkatreszbox.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerzödés teljesítésekor, azaz a termék Vevö általi átvételekor adja át a Vevö részére a részletes számlát, továbbá az új termék esetén a Jótállási jegyet.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevö a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevöre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.
 

 Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektöl eltérö kikötéseket, külön kérésre vagy adás-vételi vagy szállítási szerzödésben kikötni és érvényesíteni.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áruházba az alábbi dolgokat bármikor változtathatja: termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetöségek, feltételek, árak változása. 

A termékek szállítása a megrendelés idöpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése elött akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a alkatreszbox.hu-t a korábbiakban már használta.

Szállítási díjak a Magyar Posta mindenkori csomagszállítási díjainak megfelelöek , átlagosan 1400 - 5 000-Ft súly, értékhatártól függöen .A Futár munkaidöben szállít 9-17 óra között . Más futárcéggel történö csomagküldés elözetes egyeztetés alapján.   

 A Vevö kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevö csak az Eladó elözetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevö nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem ráható okból nem adható át, a Vevö köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.


Az Eladó telephelyén történö személyes termék átvétel esetén a Vevö az árat a termék átvételével egyidejöleg fizeti meg. Amennyiben Vevö a terméket az egyeztetett idöpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levö státuszú terméket a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerzödéstöl egyoldalúan elállni. 

Árak , fizetési mód .

Utánvételes csomagküldés esetén a megrendelö a futárnak fizeti a teljes vételárat, valamint a szállítási költséget .

Elöreutalás esetén vevö elöre átutalja a vételárat , valamint a házhoz szállítás díját,

ez esetben átvételkor nem kell fizetni, a szállítási díj kedvezöbb .

Személyes átvétel esetén fizetési mód készpénz, átvételi idöpontot minden esetben egyeztetni kell . 

Az áru mindaddig eladó tulajdonát képezi, míg vevöö a teljes vétel valamint szállítási díjat ki nem egyenlítette .   

Árváltozás jogát fenttartjuk, elírás , beszállítói árváltozások egyébb más esetekre .

Megrendelt áruról információt a 06209-677-727 telefonszámon kaphat . 

  Jótállás 

 A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezö jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplö jótállás abban az esetben érvényesíthetö, ha a Vevö fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minösül. 

Amennyiben a Vevö nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak. 

Jótállás minden esetben szakszerviz álltali beépítés esetén érvényesek melyet számlával igazolni szükséges .meghibásodás esetén a szerelőtől szakvélemény kiállítását kérjük.     

 

 Eladó nem továbbá nem felelös az alábbiakért:

Bármilyen möködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan möködését és a vásárlást.

A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

Nem szakszerü szerelés , melyet számla igazol , és használat esetén . 

 

Egyéb feltételek .

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéröl szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévök között kötött szerzödésekröl szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.
AlkatreszBox.hu
AlkatrészBox,autóalkatrész © 2024